دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (اسفند ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (اسفند ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (بهمن ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (بهمن ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (دی ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (دی ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (آذر ۱۳۹۷)

حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید.   لازم است کلیه اعضا حضور یا غیبت موجه خود را در قسمت نظرات در پایین همین صفحه اعلام فرمایید. دریافت فایل دعوت‎نامه: با سپاس فراوان آرش یوسف دوس...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (آبان ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (آبان ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (مهر ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (مهر ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (شهریور ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (شهریور ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (مرداد ۱۳۹۷)

دعوت نامه جلسه کمیته سد و مدیریت حوضه (مرداد ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. این دعوتنامه به صورت خودکار (سیستمی) صادر شده و لازم است اعضا صحت مندرجات و تاریخ‎های آن را با برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷) تط...
بیشتر

برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷)

برنامه جامع فعالیت‎های کمیته سد و مدیریت حوضه (سال ۱۳۹۷)
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضهبا سلاماحتراما برنامه سالیانه فعالیت‌های کمیته سد و مدیریت حوضه در سال ۱۳۹۷ با نظارت ریاست محترم کمیته، جناب آقای دکتر صادقیان و پیرو مکاتبات، جلسات برگزار شده و جمع بندی نظرات اعضای کمیته، به شرح زیر تدوین و تقدیم حضور می‎گردد. بدیهی است این مطلب به منزله ابلاغ رسمی کلیه فعالیت‎های کمیته در سال جاری بوده و اعضا موظف به هماهنگی برنامه‎های خو...
بیشتر

دعوت نامه جلسه اسفند ۱۳۹۶ کمیته سد و مدیریت حوضه

دعوت نامه جلسه اسفند ۱۳۹۶ کمیته سد و مدیریت حوضه
حضور اعضای محترم کمیته سد و مدیریت حوضه:با سلام و احترام، به اطلاع می‎رساند جلسه «کمیته سد و مدیریت حوضه» در روز راس ساعت در محل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تشکیل خواهد شد، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این جلسه شرکت نمایید. لازم است کلیه اعضا حضور یا غیبت موجه خود را در قسمت نظرات در پایین همین صفحه اعلام فرمایید. دریافت فایل دعوت‎نامه: با سپاس فراوان آرش یوسف دوست دبیر ...
بیشتر