درخواست دسترسی به مرکز اسناد و کتابخانه دیجیتال

افراد حقیقی و حقوقی می‎توانند درخواست‎های خود مبنی بر دریافت اسناد و مدارک معرفی شده در مرکز اسناد و کتابخانه دیجیتال کمیته سد و مدیریت حوضه را از طریق فرم زیر مطرح نمایند. اسناد درخواستی ظرف 72 ساعت کاری پس از ارسال درخواست با هماهنگی و کسب اجازه از مالک (عضو ارائه دهنده در کمیته سد و مدیریت حوضه) در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی متقاضی

Email شما

تلفن (جهت تماس و پیگیری احتمالی درخواست)

نوع فعالیت

شرح درخواست یا فهرست اسناد مورد تقاضا

پیوست معرفی نامه