درباره كميته سد و مديريت حوضه

دفتر مرکزی کمیته سد و مدیریت حوضه کمیته ملی سدهای بزرگكميته سد و مديريت حوضه به عنوان یکی از کمیته‎های تخصصی و فعال کمیته ملی سدهای بزرگ ایران (IRCOLD) با توجه به «رویکرد یکپارچه نگری در مديريت و توسعه منابع آب»، برنامه‌هایی را براي ايجاد تعادل و توازن در مديريت توأمان عرضه و تقاضاي آب به‌صورت پايدار طرح‌ريزي نموده که تدوين برنامه‌های توسعه منابع آب را نه به‌صورت نقطه‌ای بلكه در كل حوضه آبريز پايدار به‌صورت جامع و پويا و به‌هم‌پیوسته، به يك ضرورت حتمي و حياتي تبديل نموده است.
ازآنجایی‌که توسعه پايدار با محوريت آب، فرا بخشی می‌باشد و قطعاً دراین‌ارتباط علاوه بر وزارت نيرو كه مسئوليت مستقيم دارد، ساير نهادهاي ذی‌ربط شامل وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت معدن و تجارت، كشور، راه و شهرسازي، استانداري‌ها، سازمان‌هاي حفاظت محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و شهرداري کلان‌شهرها و … براي رسيدن به توسعه‌ای پايدار، از ديگر نقش‌آفرینان كليدي مي‌باشند.