تماس با ما

نشانی کمیته سد و مدیریت حوضه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران IRCOLD

تلفن: 22257336-021 (98+)
نشانی: تهران- اتوبان مدرس- خیابان ظفر شرقی (وحید دستگردی)- خیابان کارگزار- کوچه شهرساز- پلاک 1

ارسال نامه الکترونیک
همچنین جهت انجام مکاتبات یا تماس 24 ساعته با کمیته سد و مدیریت حوضه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران می‎توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

نام و نام خانوادگی

Email شما

تلفن (جهت تماس و پیگیری احتمالی درخواست)

عنوان پیام

شرح پیام

پیوست