برنامه جلسات کمیته

جلسات کمیته ملی سد و مدیریت حوضه- آرش یوسف دوست- Arash YoosefDoost

جلسات کمیته سد و مدیریت حوضه شامل مباحث و سخنرانی‎های مختلف درباره طرح‎های آبی در زمینه‎های تخصصی کمیته بوده و به صورت پیوسته و منظم در دوشنبه دوم هر ماه راس ساعت 15:30 در محل رسمی جلسات کمیته ملی سدهای بزرگ برگزار می‎گردد. با توجه به این که اعضای کمیته از زبده‎ترین نیروهای متخصص و فعال در زمینه صتعت آب کشور می‌باشند، به منظور تسهیل برگزاری و شرکت اعضا، علاوه بر تثبیت روز و ساعت جلسات به صورت منظم، دعوت‎نامه رسمی این جلسات در دوشنبه نخست هر ماه به اعضا ارسال می‎شود و با توجه به تعدد اعضا، دریافت کنندگان موظف هستند ظرف حداکثر 48 ساعت پس از دریافت دعوت‎نامه رسمی، حضور قطعی خود را در پاسخ رایانامه ارسالی اعلام نمایند.

برنامه جلسات کمیته سد و مدیریت حوضه (برنامه جامع کلیه جلسات سال 1396)

دریافت دعوتنامه‎های جلسات کمیته سد و مدیریت حوضه (صرفا برای اعضای کمیته)